גוף, נפש וחומר

האבחנה בין גוף ונפש הינה אבחנה המושרשת עמוק בתוך מסורת החשיבה שלנו. כלומר ההנחה שהאדם מורכב מיסוד גופני כשלצידו יסוד נפשי הינה אחת מהנחות היסוד של החשיבה והפילוסופיה המערבית. הניסיון לעמוד על טיבם של הקשרים בין הגוף והנפש, להבין את מערכות היחסים שבינהם, את השפעותיהם ההדדיות, את המדיום בו פועלים ואת התווך שבינהם, נפרש באינספור מאמרים ותאוריות המבקשים להציע סוג … Read More